Czochrowska EM, Plakwicz P, Stenvik A. Dentoalveoläres Wachstum beim Fehlen von Zähnen: Autotransplantation von wurzelunreifen Zähnen, kieferorthopädischer Lückenschluss oder Implantatversorgung? Informationen aus Orthodontie & Kieferorthopädie 2010; 2:105-12. Plakwicz P, Czochrowska E.M, Wojtowicz A, „Leczenie agenezy drugich zębów przedtrzonowych żuchwy z wykorzystaniem autotransplantacji zębów przedtrzonowych szczęki.“, Implantoprotetyka 2007,VIII,1-2(26-27),67, Plakwicz P, Czochrowska E.M, Wojtowicz A, „ Autotransplantacje zębów przedtrzonowych w leczeniu pourazowego braku siekaczy centralnych szczęki. Ocena kliniczna i radiologiczna przeszczepianych zębów.“ Implantoprotetyka 2007,VIII,1-2(26-27),67, Plakwicz P, Czochrowska E.M, Wojtowicz. A. „Autotransplantacja zęba przedtrzonowego w miejsce utraconego siekacza szczęki. Opis przypadku.“ Implantoprotetyka 2007,VIII,3(28),11-14, Plakwicz P., Wojtowicz A., Czochrowska E.M., „Autotransplantacje przedtrzonowców z nieukończonym rozwojem korzenia. Opis przypadków.“ Czas.Stom.2004.LVII,89, Plakwicz P., Wojtowicz A., Czochrowska E.M., „Autotransplantacja przedtrzonowca żuchwy z nieukończonym rozwojem korzenia w miejsce utraconego siekacza szczęki.“ Czas.Stom.2004.LVII,110, Ciechowicz K., Plakwicz P., Thun-Szretter K., Mateńko D., Ciechowicz B., Wojtowicz A., „Zastosowanie materiałów ksenogenicznych w regeneracji ubytków kostnych szczęk w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie w latach 1999-2001.“, Prot. Stom.,2002,LII,5,273-279, Popowski W., Wieczorek P., Plakwicz P., Wychowański P., „Stan uzębienia i potrzeby lecznicze osób w wieku 35-44 lat, zamieszkałych w regionie warszawskim.” Nowa Stomatologia 2001,15,10-15, Popowski W., Wieczorek P., Plakwicz P., Wychowański P., Juszczyk-Popowska B., „Stan i potrzeby lecznicze przyzębia osób dorosłych w wieku 35-44 lat, zamieszkałych w regionie warszawskim - badania porównawcze.“, Nowa Stomatologia,2001,4,38-42, Plakwicz P., Popowski W., Wieczorek P., Wychowański P., Juszczyk-Popowska B., „Powikłania po usunięciu zatrzymanych dolnych trzecich trzonowców w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie.“, Nowa Stomatologia, 1999,IV,3,36-40, Ciechowicz K., Plakwicz P., „Zastosowanie syntetycznego hydroksyapatytu w leczeniu ubytków kostnych szczęk po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej.”, Magazyn Stomatologiczny,1999,4:14-17, Popowski W., Plakwicz P., Wieczorek P., Wychowański P., Juszczyk-Popowska B., „Stan i potrzeby lecznicze przyzębia osób dorosłych w wieku 35-44 lat, zamieszkałych w regionie warszawskim.”, Nowa Stomatologia 1998,III,3,48-51,

dr hab. n. med.

Paweł Plakwicz, MFDS RCS

lekarz stomatolog, specjalista chirurg, implantolog

Publikacje naukowe:

Plakwicz P. Harvard School of Dental Medicine, Wykład: "Autotransplantations and orthodontic space closure". 24.05.2011, Boston, USA. Plakwicz P. Kukuła K, Czochrowska E. Leczenie braków zębowych u pacjentów z nieukończonym wzrostem. Obowiązujące standardy. IX Kongres OSIS, 12-14.05.2011, Jachranka. Kukuła K, Plakwicz P, Czochrowska E. Tomografia stożkowa w planowaniu leczenia chirurgiczno- ortodontycznego. CBCT International Symposium, 7-8.05.2011, Jachranka. Plakwicz P, Czochrowska E, Tufts University, School of Dental Medicine, Kurs: "Autotransplantation of developing premolars. Surgical and orthodontic perspectives". 22.02.2011, Boston, USA. Warych B, Chojnowski Sz, Plakwicz P. Kurs: "Chirurgiczno-ortodontyczne leczenie zębów zatrzymanych". 11.12.2010 Kraków. Plakwicz P, Czochrowska E, Swiss Orthodontic Society Conference, Kurs: "Autotransplantation of developing teeth". 4-6.11.2010, Interlaken, Szwajcaria. Autotransplantacje zębów z nieukończonym rozwojem korzenia. Sesja naukowo-szkoleniowa PTS, 12 października 2010, Warszawa Kukuła K, Plakwicz P, Zębiak złożony żuchwy. Opis przypadku. 7 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 14-15 maja 2010, Jachranka Plakwicz P, Wojtowicz A, Autotransplantacje zębów przedtrzonowych z nieukończonym rozwojem korzenia. 7 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 14-15 maja 2010, Jachranka. Czochrowska EM, Plakwicz P, Wojtowicz A, Survival and success rates for transplanted premolars in a pilot study, 84 Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Lisbona, 12.06.2008. Plakwicz P, „Autotransplantacje zębów jako metoda leczenia braków zębowych u młodocianych.“ 12.02.2008, sesja nauk.-szkol. PTS, Warszawa, Plakwicz P, Czochrowska EM, Wojtowicz A, , Autotransplantacja przezwyrostkowa ektopowo położonych zębów przedtrzonowych. Kliniczna i radiologiczna ocena przeszczepianych zębów. VI Kongres PTChJUiCHSzT, Książ, 27-29.09 2007. Czochrowska E, Plakwicz P, Autotransplantacja przedtrzonowców jako metoda leczenia pacjentów rosnących z brakami siekaczy górnych. 11 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Lublin 2007 Plakwicz P, Czochrowska E.M, Wojtowicz A,“Leczenie agenezy drugich zębów przedtrzonowych żuchwy z wykorzystaniem autotransplantacji zębów przedtrzonowych szczęki.“ Międzynarodowy Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, 19 05 2007, Mikołajki, Plakwicz P, Czochrowska E.M, Wojtowicz A, „Autotransplantacje zębów przedtrzonowych w leczeniu pourazowego braku siekaczy centralnych szczęki. Ocena kliniczna i radiologiczna przeszczepianych zębów. Międzynarodowy Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, 19 05 2007, Mikołajki, Plakwicz P, Wojtowicz A, Kisłowska-Syryczyńska M. Zastosowanie masy płytkowej jako łoża dla autotransplantowanego zęba. Opis przypadku. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa, 4 06 2005, Plakwicz P., Wojtowicz A., Czochrowska E., „Autotransplantacje zebów przedtrzonowych z nieukończonym rozwojem korzenia” 22-25.04 2004, Wrocław, Plakwicz P., Wojtowicz A., Czochrowska E., „Autotransplantacja przedtrzonowca żuchwy w miejsce utraconego siekacza centralnego szczęki. Opis przypadku.” 22-25 kwietnia 2004, Wrocław, Plakwicz P., „Autotransplantacje trzecich trzonowców”.Sesja nauk.-szkol. PTS, marzec 2002, Warszawa, Siedlecki M., Plakwicz P., „Modyfikacja wlasna szablonu chirurgicznego i jego zastosowanie w korekcie pola protetycznego”, XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS, 12-14.10.2001, Jastrzebia Góra, Plakwicz P., „Autotransplantacje trzecich trzonowców zuchwy w miejsce utraconych pierwszych trzonowców zuchwy-doniesienie wstepne”, III Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 17-19.05.2001, Szczecin, Siedlecki M., Plakwicz P., „Korekta podloza protetycznego z zastosowaniem zmodyfikowanego szablonu chirurgicznego”- plakat, III Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczekowo-Twarzowej, 17-19.05.2001, Szczecin, Plakwicz P., Wieczorek P., „Ból-jego etiopatogeneza i leczenie”, sesja nauk.-szkol.PTS, Warszawa, 5 01 2001, Ciechowicz K., Plakwicz P., Juszczyk-Popowska B., „Hydroksyapatyt w gojeniu ubytków kosci szczek”, I Kongres Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej. XI Zjazd Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczekowo-Twarzowej, 24-25.10.1997, Warszawa,

Prowadzone kursy i wystąpienia kongresowe: