Bujak B, Wojtyńska E. Rehabilitacja protetyczna pacjenta bezzębnego z progenią - opis przypadku. Stom. Współ. 2011;6:14-19. Bujak B, Wojtyńska E. Wyciski czynnościowe-ważny element w leczeniu protetycznym. Stomatologia Współczesna 2011;1:50-53. Spiechowicz E, Bączkowski B, Wojtyńska E. Wyciski czynnościowe do protez całkowitych dolnych. Protet. Stomatol. 2011;LXI(3):172-180. Wojtyńska E, Bączkowski B, Łomżyński Ł, Mierzwińska-Nastalska E. Wielospecjalistyczne leczenie protetyczne pacjenta młodocianego z oligodoncją w przebiegu zespołu ektodermalnego . Protet. Stomat. 2011;LXI(5):426-433. Bączkowski B, Wojtyńska E, Michalik R, Romek G, Łomżyński Ł, Mierzwińska-Nastalska E. Leczenie protetyczne z zastosowaniem uzupełnień stałych na podbudowie z tlenku cyrkonu. Protet. Stom. 2010;60(4):285-293. Bujak B, Wojtyńska E. Trudności w adaptacji pacjentów do ruchomych protez całkowitych. Stom. Współcz. 2010;5:24-27. Wojtyńska E, Bączkowski B, Weimert I, Łomżyński Ł, Mierzwińska-Nastalska E. Ocena struktur kostnych i stanu klinicznego narządu żucia oraz czynników ryzyka złamań kości w grupie pacjentów bezzębnych w aspekcie kompleksowej diagnostyki osteoporozy. Dental Forum 2010;XXXVIII:51-57. Wojtyńska E, Bączkowski B, Wróbel K, Walke W, Ziębowicz A. Biomateriały i mechanika w stomatologii. ISBN 1426-2789. Tytuł podrozdziału: Porównanie charakterystyk biomechanicznych wkładów koronowo-korzeniowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym, wyznaczonych w próbie zginania. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2009; Tom 1:122- 127. Wojtyńska E, Bączkowski B, Wróbel K, Walke W, Ziębowicz A, Biomateriały i mechanika w stomatologii, ISBN 1426-2789, Ocena odporności wkładów koronowo-korzeniowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym na siły ścinające. Doniesienia wstępne. Twój przegląd stomatologiczny, 2008;Tom 1:198-212. Wojtyńska E, Bączkowski B, Łomżyński Ł, Mierzwińska-Nastalska E. Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy - rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia. Protet. Stom. 2008;58(6):403-407. Łomżyński Ł, Mierzwińska-Nastalska E, Bączkowski B, Jaworska-Zaremba M, Wojtyńska E, - Diagnostyka i planowanie leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do trójwymiarowej wizualizacji tkanek zalety oraz ograniczenia systemu. Część I: Opis i zalety systemu . Protet. Stomatol. 2008;LVIII(2):77-82. Rusiniak-Kubik K, Wojtyńska E, Mierzwińska-Nastalska E, Weimert I, Gawor E, Nawrocka- Furmanek J, Glinkowski W, Badania resorpcji podłoża protetycznego, stanu narządu żucia oraz potrzeb leczniczych pacjentek z osteoporozą. Protet. Stom. 2008; 58 (6):408-418. Wojtyńska E, Bączkowski B, Niesłuchowska M, Łomżyński Ł. Rehabilitacja narządu żucia pacjentów młodocianych z oligodoncją w przebiegu zespołu ektodermalnego. Por. Stomatol. 2007; 7(6):201-206. Bączkowski B,Wojtyńska E, Niesłuchowska M, Mierzwińska-Nastalska E. Leczenie protetyczne pacjentów młodocianych z chorobą Recklinghausena. Opis przypadku. Protet. Stomatol. 2006;56(4):300-304. Nawrocka-Furmanek J, Rusiniak-Kubik K, Godlewski T, Mierzwińska- Nastalska E, Kostrzewa- Janicka J, Zubrzycki P, Wojtyńska E. Występowanie parafunkcji i dysfunkcji narządu żucia w relacji do warunków okluzyjnych studentów stomatologii. Protet. Stom. 2004;3:152-161. Mierzwińska-Nastalska E, Godlewski T, Wojtyńska E, Feder T. Ocena użytkowania i stanu protez szkieletowych - badania odległe. Protet. Stomatol. 2004; 54(4):239-245. Wojtyńska E, Bączkowski B, Kucharski Z, Mierzwińska-Nastalska E, Spiechowicz E. Wpływ środka adhezyjnego Corega Fix & Fest na jakość użytkowania protez całkowitych. Protet. Stom. 2004 (54);2:115-122.,

dr n. med.

Elżbieta Wojtyńska

lekarz stomatolog, specjalista protetyki stomatologicznej

Publikacje naukowe: