E. Wojtyńska, B. Bączkowski, D. Przybyłowska, E. Mierzwińska-Nastalska. Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne u pacjentów z zaburzeniami rozwojowymi w obrębie części twarzowej czaszki. XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS, Białowieża 4-6.X.2012 Bączkowski. B., Ziębowicz A., Wojtyńska E., Michalik R., Mierzwińska-Nastalska E. Właściwości biomechaniczne łączników ceramicznych - analiza porównawcza. XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS, Białowieża 4-6.X.2012 Bączkowski B, Wojtyńska E, Łomżyński Ł, Mierzwińska-Nastalska E. Wielospecjalistyczne leczenie protetyczne pacjentów  młodocianych z oligodoncją w przebiegu zespołu entodermalnego. XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Ossa k/ Rawy Mazowieckiej, 16.10.2010. Wojtyńska E, Bączkowski B, Mazurek K, Mierzwińska-Nastalska E, Zastosowanie środków adhezyjnych w protetyce stomatologicznej. XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS Ossa k/Rawy Mazowieckiej 16.10.2010. Wojtyńska E, Bączkowski B, Mierzwińska-Nastalska E, Ocena struktur podłoża protetycznego oraz czynników ryzyka złamań kości u pacjentów bezzębnych z osteoporozą. XI Międzynarodowy Kongres Stomatologów Polskich-Wrocław, 26.06.2009. Wróbel K, Bączkowski B, Wojtyńska E, Walke W, Ziębowicz A, Porównanie charakterystyk biomechanicznych wkładów koronowo-korzeniowych kompozytowych, wzmacnianych włóknem szklanym, wyznaczonych w próbie zginania. IX Konferencja Biomateriały i mechanika w stomatologii-Ustroń 17.10.2009. Wojtyńska E, Weimert I, Bączkowski B, Glinkowski W, Mierzwińska-Nastalska E. Ocena struktur kostnych i stanu klinicznego narządu żucia oraz częstości występowania czynników ryzyka złamań u pacjentów bezzębnych w aspekcie kompleksowej diagnostyki osteoporozy - badania pilotażowe. XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS - Wałbrzych - Zamek Książ, 02.10.2008. Wojtyńska E, Bączkowski B, Wróbel K, Jonasz M. Ocena odporności wkładów koronowo- korzeniowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym na siły ścinające - doniesienia wstępne. VIII Konferencja Biomateriały i mechanika w stomatologii - Ustroń, 23.10.2008. Rusiniak K, Weimert I, Wojtyńska E, Gawor E, Mierzwinska-Nastalska E, Glinkowski W. Badania struktur podłoża protetycznego, stanu uzębienia oraz potrzeb leczniczych pacjentów z osteoporozą. XX Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, Warszawa, 16 maja 2009 r. „Diagnostyka i leczenie osteoporozy według kryteriów WHO 2008. Wojtyńska E, Weimert I, Bączkowski B, Mierzwinska-Nastalska E, Glinkowski W. Ocena struktur podłoża protetycznego oraz czynników ryzyka złamań kości u pacjentów bezzębnych w aspekcie kompleksowej  diagnostyki osteoporozy. XX Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, Warszawa, 16 maja 2009 r. „Diagnostyka i leczenie osteoporozy według kryteriów WHO 2008.” Weimert I, M Jaworska-Zaremba , K Rusiniak-Kubik , E Wojtyńska , E Mierzwińska-Nastalska. Ocena struktur stawów skroniowo-żuchwowych w grupie pacjentów z osteoporozą - badanie kliniczne i radiologiczne. XIX Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, Warszawa, 17.05.2008. Wojtyńska E, Weimert I, Bączkowski B, Łomżyński Ł, Glinkowski W, Mierzwińska- Nastalska E. Assessment of bone structure and clinical condition of stomatognathic system with reference to osteoporosis risk among edentulous patients in the aspect of complex diagnosis of the disease-preliminary research. 32nd Annual Congress of European Prosthetic Association (EPA) - Pecs, Węgry, 04.09.2008. Bączkowski B, Wojtyńska E, M. Niesłuchowska, Leczenie chirurgiczno- protetyczne pacjentów ze stomatopatią protetyczną klasy III. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS-Gdańsk, 14. 10. 2006. Bączkowski B, Wojtyńska E, Niesłuchowska M, Rehabilitacja protetyczna pacjentów z neurofibromatozą typu I-opis przypadku. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS- Gdańsk, 13.10.2006. Wojtyńska E, Bączkowski B, Niesłuchowska M. Leczenie pacjenta z hipodoncją w przebiegu zespołu ektodermalnego- opis przypadku. XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS- Gdańsk 13.10.2006. Bączkowski B, Wojtyńska E, Niesłuchowska M. Leczenie chirurgiczno-protetyczne pacjentów z przerostami włóknistymi jamy ustnej-opis przypadków. Konferencja Naukowa PTS „Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka chorób jamy ustnej ”,Wrocław, 18-20.01.2006. Niesłuchowska M, Bączkowski B, Wojtyńska E: Prosthetic rehabilitation in patients with Recklinghausen disease-a case report. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia. Warszawa, 04.06.2005. Wojtyńska E, Bączkowski B, Kucharski Z, Mierzwińska-Nastalska E, Spiechowicz E. Ocena stabilizacji protez całkowitych po zastosowaniu środka adhezyjnego. XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS w Łagowie Lubuskim, 27-28.05.2004. Wojtyńska E, Bączkowski B, Kucharski Z, Mierzwińska-Nastalska E, Spiechowicz E. Influence of adhesive agent on quality of use complete dentures. X Jubileuszowy Kongres PTS we Wrocławiu, 22-24.04.2004. Nawrocka-Furmanek J, Rusiniak- Kubik K, Godlewski T, Mierzwińska-Nastalska E, Kostrzewa- Janicka J, Zubrzycki P, Wojtyńska E: Występowanie parafunkcji i dysfunkcji narządu żucia w relacji do warunków okluzyjnych studentów stomatologii. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS w Rajgrodzie, 30-31.05.2003.

Prowadzone kursy i wystąpienia kongresowe:

dr n. med.

Elżbieta Wojtyńska

lekarz stomatolog, specjalista protetyki stomatologicznej